GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Samverkan med arbetsmarknaden

GR Vux har ett brett samarbete med många av de större branscherna och just nu pågår ett arbete för att fördjupa och strukturera dessa kontakter genom strategiskt branschrådsarbete.


Samverkanspartners
Ett väl fungerande utbyte sker med bland annat Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Inspel från enskilda företag och samarbeten utifrån deras kompetensbehov välkomnas, allt för att kunna fånga upp signaler och behov kring utbildningar på tidigt stadium.

Ta gärna kontakt med oss om du, din organisation eller ditt företag vill samverka med GRvux kring era kompetensbehov.


Just nu samarbetar vi med:

  • Vård- och omsorgscollege
  • Teknikcollege
  • Installatörsföretagen
  • Visita
  • Byggbranschen
  • Bussföretagen
  • Lastbilsbranchen
  • Fastighetsbranchen


Externa länkar

 
Kontaktperson på GR: Fredric Alvstrand

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund