GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


GR Vux - regional vuxenutbildning

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Utbildningschef

Linda Andersson
031 - 335 51 37

Koordinator, sekreterare i Vuxenutbildningsnätverket
samt Avdelningsekonom.

Fredric Alvstrand
031-335 50 49


Anne-Li Drath
031-335 50 43


Josefin Grahn
031-335 50 44


Lena Johansson
031 - 335 50 45


Martin Johansson
031-335 50 51


Ulrika Krabbe
031-335 50 55Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund