GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Aktuellt och historik

Här kan du ta del av de aktiviteter som är på gång och har genomförts gällande vuxenutbildningsarbetet inom GR.

Externa presentationer

Aktiviteter kopplade till de regionalt sökbara utbildningarna

  • Kurs- och antagningsbesked GRvux; runt månadsskiftet juni/juli
  • Ansökan öppnar 3 oktober
  • Utbildningsstart GRvux januari 2018


Kontaktperson på GR:
Fredrik Zeybrandt

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund