GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Ny rapport om gymnasialt utbildningsutbud i Göteborgsregionen

Hur har utvecklingen i gymnasieskolan sett ut de senaste fem åren? Och var i regionen finns de olika utbildningarna? Nu finns en färsk rapport med syfte att sprida kunskap om utbildningsutbudet samt att ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver. Läs mer

Utbildningssamverkan och nätverk

Göteborgsregionens medlemskommuner har etablerat en unik samverkan på utbildningsområdet gällande samtliga skolformer – från förskola till vuxenutbildning. Detta regleras genom avtal och överenskommelser. GR Utbildning samordnar enkäter och statistik som är till nytta för våra medlemskommuner och i våra nätverk och grupper möts tjänstemän från kommunerna för kunskaps-, idé- och erfarenhetsutbyte.

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Samverkansavtal

Nätverk och grupper

Statistik, utvärdering, analys

Kontakt Utbildningssamverkan

Kontakt Nätverk och arbetsgrupper

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund