GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildningsgruppen (UG)

Ledamöter

 

Namn

Kommun

e-post

Helene Odenjung (L), ordförande

Göteborg

e-post

Patrik Linde (S), vice ordförande

Härryda

e-post

Ingrid Andreae (S)

Göteborg

e-post

Kristina Tharing (M)

Göteborg

e-post

Karin Pleijel (MP)

Göteborg

e-post

Toni Andersson (S)

Ale

e-post

Ulf Carmesund (S)

Alingsås

e-post

Anders Ekström (M)

Kungsbacka

e-post

Johan Holmberg (S)

Kungälv

e-post

Rutger Fridholm (MP)

Lerum

e-post

Camilla Olofsson (M)

Lilla Edet

e-post

Tomas Angervik (S)

Mölndal

e-post

Angela Fasth (M)

Partille

e-post

Lillemor Arvidsson (M)

Stenungsund

e-post

Thord Jansson (SD)

Tjörn

e-post

Martina Kjellqvist (KD)

Öckerö

e-post

 

 

 

Fredrik Zeybrandt, Föredragande

GR

e-post

Cecilia Salmi, Sekreterare

GR

e-post

 

 

 

Rev. 2018-05-31

 

 

 

Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund