GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Ny lag: Prao blir obligatoriskt i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen

Riksdagen har beslutat om obligatorisk prao i grundskolan. Det innebär en ändring i skollagen som gör att alla huvudmän måste erbjuda sina elever prao i årskurs 8 eller 9, respektive i specialskolans årskurs 9 eller 10. Läs mer om vad Praktikplatsen.se kan erbjuda.

Praktikplatsen.se

Praktikplatsen.se anskaffar och förmedlar praktik och andra arbetslivskontakter i såväl Göteborgsregionen som flera andra kommuner och regioner. Genom verktyget praktikplatsen.se samordnas och matchas årligen omkring 12 000 praktikplatser. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser.

Vad är praktikplatsen.se?

Ferieplatsen.se

Aktivitetsplatsen.se

Effektiv samordning av arbetsmarknadspraktik

Temapraktik

Handledarutbildningar

Prao – processtöd till skolpersonal

Samverka med oss

Skolutveckling

Skola-arbetsliv

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund