GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2017-12-07

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Förslaget kring obligatorisk prao och hur rustade är vi inför detta? (Johanna Redelius, Rasim Avdic)
  2. Universeum (Carina Halvord, Universeum)
  3. Strategiska perspektiv inför 2018 (Bengt Randén)
  4. GR Läromedels verksamhet och utveckling samt framtidsspaning i en digitaliserad utbildningsvärld (Johan Borvén)
  5. Nuläge Naturbruk (Thomas Jungbeck, Västkom)
 • Informationsärenden
  1. Förslaget kring obligatorisk prao och hur rustade är vi inför detta? (Johanna Redelius, Rasim Avdic)
  2. Universeum (Carina Halvord, Universeum)
  3. Strategiska perspektiv inför 2018 (Bengt Randén)
  4. GR Läromedels verksamhet och utveckling samt framtidsspaning i en digitaliserad utbildningsvärld (Johan Borvén)
  5. Nuläge Naturbruk (Thomas Jungbeck, Västkom)
 • Övriga ärenden
  6. God jul!
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund