GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2017-10-05

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Status och nuläge kring Plug Innan, PlugInnovation och Plug In 2.0
  2. Samverkansavtal mellan Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, KSL och GR beträffande antagningssystemet Indra
  3. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  · Söktryck
  · Beroendekartorna
  4. Platser och inskrivna elever på IM 15 september 2017
  5. Gymnasiedagarna och Future Skills 2017
  6. Information om delårsbokslut per augusti 2017 och Utbildningsgruppen verksamhetsplan för 2018
 • Sammanträde
  Beslutsärenden
  1. Förlängning av avtal mellan Storsthlm (tidigare KSL) och GR beträffande antagningssystemet Indra (Handling bifogas)
  2. Samverkansavtal mellan Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, KSL och GR beträffande antagningssystemet Indra
  (Handlingar bifogas)
  3. Utbildningsgruppens verksamhetsplan 2018
  (Handlingar bifogas)
  Informationsärenden
  4. Reflektion efter Utbildningsgruppens temadag ihop med styrgruppen för arbetsmarknad
  5. Status och nuläge kring Plug Innan, PlugInnovation och Plug In 2.0
  6. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  · Söktryck
  · Beroendekartorna
  7. Platser och inskrivna elever på IM 15 september 2017
  8. Gymnasiedagarna och Future Skills 2017
  9. Information om delårsbokslut per augusti 2017
  Övriga ärenden
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund