GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2017-08-31

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Framtidens samhällsbyggare
  2. Reservantagning till gymnasiet 2017
  3. Information om GRs satsning i Västsverige – InVäst 
  4. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2018 
 • Beslutsärenden
  1. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2018 (Handling bifogas)
  2. Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2018 (Handling bifogas)
  3. Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen år 2018 (Handling bifogas)
 • Informationsärenden
  4. Framtidens samhällsbyggare
  5. Reservantagning till gymnasiet 2017
  6. Information om GRs satsning i Västsverige – InVäst
  Övriga ärenden
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund