GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2017-04-06

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Preliminärantagning till gymnasiet (Sabina Svahn)
  2. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  - Söktryck
  - Beroendekartor för gymnasiesärskolan
  - Utbildningsmatris inför 2018
  3. Teknikcollege
  4. Information av genomfört arbete kopplat till nyanlända och fortsatt fokus 2017
  5. Lägesrapport kring regionala yrkesutbildningar
  6. Ny satsning på skolforskning
 • Sammanträde
  Beslutsärenden
  1. Preliminärantagning till gymnasiet
  2. Tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan 2018 
  3. Reglemente för utbildningsgruppen 
  Informationsärenden
  4. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  - Söktryck
  - Beroendekartor för gymnasiesärskolan
  - Utbildningsmatris inför 2018
  5. Teknikcollege
  6. Information av genomfört arbete kopplat till nyanlända och fortsatt fokus 2017
  7. Lägesrapport kring regionala yrkesutbildningar
  8. Ny satsning på skolforskning
  Övriga ärenden
  9. Utbildningspolitiskt Forum 2017-05-04 klockan 18.00-20.00 ”Skolkommissionens utredning”.
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund