GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 89 procent  av eleverna är antagna till vald utbildning

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 936 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 77 procent till sitt förstahandsval. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på Indra2.se

- Vi är angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. I år är 77 procent av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till vald utbildning så har 89 procent av eleverna fått sin önskade utbildning, vilket är glädjande säger Helene Odenjung, ordförande Utbildningsgruppen.

De gymnasieprogram som har flest antagna elever är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet. Program som ökar mot förra året är främst ekonomi-, teknik-, bygg- och anläggnings-, vård- och omsorgs- och naturbruksprogrammet.

- I år är det särskilt glädjande att fler elever söker yrkesprogram, som exempelvis Bygg- och anläggningsprogrammet. Det byggs så det knakar i vår region! Det kanske också är en effekt av den satsning som har gjorts på EuroSkills. Det är viktigt för oss att visa våra ungdomar att det finns många vägar att nå sina drömmar.

Genom vårt samarbete erbjuder vi ungdomar ett brett utbildningsutbud på 27 kommunala och 44 fristående skolor i vår region. Vi kan i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. Det är viktigt för oss att höja
kunskapsresultaten och minska avhoppen, avslutar Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

  • Kontakt
    Helene Odenjung
    Ordförande i Utbildningsgruppen
    Tel: 0707-61 27 48

Samarbetet kring gymnasieutbildningar i Göteborgsregionen
Följande kommuner ingår i GRs samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast introduktionsprogram, Tjörn och Lilla Edet erbjuder inga egna utbildningar och Öckerö erbjuder ett begränsat antal utbildningar.

GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. På nationella program erbjuds 11237 platser, varav 6652 på kommunala skolor och 4585 på fristående skolor.

Senast uppdaterad: 2017-06-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund