GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Plug In GR avslutas - men arbetet fortsätter

Under sex års tid har GR varit en av de deltagande regionerna i det nationella studieavbrottsprojektet Plug In. Nu avslutas projektet men GR fortsätter att jobba med studieavbrottsfrågan i flera insatser och projekt riktade till nya målgrupper.

I förra veckan hölls Plug In GR:s regionala avslutningskonferens. Fokus låg på att summera lärdomar och erfarenheter men även att börja blicka framåt mot det fortsatta arbetet. Flera av dagens talare pratade om vikten att utgå från lokala förutsättningar samt om framgångsfaktorer som samverkan och uppföljning.

Den kunskap och erfarenhet som GR byggt upp under medverkan i Plug In ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med frågor som rör fullföljda studier och studieavbrott.

Projektet Plug Innanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som riktar insatser till elever i åk 5-9 är i full gång och en ny omgång projektverkstäder kommer att starta under höstterminen 2018. Ansökan är öppen fram till 1 april för skolor och kommuner som vill medverka. Även projektet FSGRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  som fokuserar framförallt på fristående gymnasieskolor pågår för fullt med insatser riktade till elever i riskzon för studieavbrott. Arbetet i det SKL-ägda projektet Yrk Inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster drar också igång under våren med fokus på att tillgängliggöra utbildningsorganisationen för nyanlända elever.

Har du frågor eller funderingar om GR:s fortsatta arbete med frågor som rör studieavbrott och fullföljda studier? Kontakta Lisa Sipari, Teamledare.

  • Läs mer om konferensen och se bilder från presentationerna härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR:  Lisa Sipari

Senast uppdaterad: 2018-03-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund