GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny version av syvonline.se lanseras idag

Idag lanseras en ny och uppdaterad version av sajten syvonline.se, som erbjuder inspiration, omvärldsbevakning och metoder för alla som jobbar med studie- och yrkesvägledning och skola-arbetslivssamverkan.

Syvonline drivs av GR Utbildning med stöd av Västra Götalandsregionen, med syftet att stötta verksamheter i arbetet med att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar och att bidra till likvärdighet.

- Syvonline är ett verktyg som funnits i flera års tid. Utifrån feedback från våra medlemmar har vi nu utvecklat innehåll, utseende och funktioner för att sajten ska vara så tillgänglig och användarvänlig som möjligt, säger Emma Theiland Nilsson, projektledare.

En förändring som gjorts är att alla användare nu kan bidra med egna metoder, material och länkar. Detta för att hålla innehållet så aktuellt och verksamhetsnära som möjlighet.


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson 

Senast uppdaterad: 2018-03-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund