GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny rapport om gymnasialt utbildningsutbud i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Nu finns en helt ny rapport med syfte att sprida kunskap om dessa utbildningar samt ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver.

Rapporten beskriver var i regionen de olika utbildningarna finns, hur många elever som har antagits de senaste sex åren samt hur volymerna har förändrats.

Den kan exempelvis användas av kommunala och fristående huvudmän för att planera det kommande utbudet utifrån hur ungdomskullarna har förändrats under de senaste åren.

I rapporten görs också reflektioner kring hur och varför programmen utvecklas på ett visst sätt. Reflektionerna bygger på uttalanden från exempelvis nätverk kring gymnasieskolan i regionen, rapporter med regionala och nationella avsändare samt andra former av rapportering kring utbildningsutbud och kompetensbehov i Västsverige och i Sverige i övrigt

Läs mer:

OECD uppmärksammar utbildningsutbudet i Göteborgsregionen i rapporten:

Senast uppdaterad: 2017-05-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund