GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR Utbildning föreläser om studieavbrott på Skolverkets huvudmannakonferenser

Under hösten deltar GR Utbildning i Skolverkets mötesplatser för huvudmän. Temat för mötesplatserna är att förebygga avhopp och minska risken för utanförskap, med särskilt fokus på hur huvudmän kan bidra till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier.

GR Utbildning medverkar som talare vid samtliga konferenser under hösten. Fokus ligger på lärdomar, framgångsfaktorer och konkreta exempel från Plug In-projektet.

Föreläsningarna hålls av Anna Liljeström och Lisa Sipari som båda har lång erfarenhet från studieavbrottsfrågan och från arbetet med Plug In. Föreläsningen tar bland annat upp frågor kring hur skolan kan upptäcka varningssignaler i tid och går igenom framgångsfaktorer för det förebyggande arbetet och speciellt nyckelfaktorer på huvudmannanivå.

Tanken är att mötesplatserna ska vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter och vänder sig framförallt till politiker, huvudmän, förvaltningschefer eller motsvarande med ansvar för utbildning och kommunernas aktivitetsansvar.


Kontaktperson på GR: Lisa Sipari

Senast uppdaterad: 2018-06-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund