GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Future Skills

Gymnasiedagarna i Göteborgsregionen har pågått i 17 år. Ny utvecklas den med Future Skills–  En ny mötesplats på Gymnasiedagarna där regionens arbetsliv får en unik möjlighet att möta unga personer som står inför framtida studie- och yrkesval. Tanken är att genom en mängd olika prova på-ytor ge ungdomarna ett tillfälle att upptäcka nya yrken, få kunskap om olika branscher och prata om vilka kompetenser som krävs på en framtida arbetsmarknad.

Tillsammans skapar vi helt enkelt regionens största praktikplats. Till skillnad från mässans yta för regionens gymnasieskolor samlas även här utbildningsanordnare som erbjuder olika former av eftergymnasiala utbildningar, såsom universitet och högskolor, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar. Här samlar vi även organisationer och företag som arbetar med utlandsstudier och språkresor.

Andra målgrupper som vi vänder oss till är:

 • gymnasieelever (finns över 2000 elever på plats i gymnasieskolornas montrar)
 • föräldrar (vi skapar regionens största föräldrarmöte) ca 4000-5000
 • arbetssökande och nyanlända (via AF:s och kommunernas kanaler)
 • lärare (vi utvecklar lärarhandledningen från Euroskills som användes av över 60 % av de anmälda skolorna inför sitt besök)

Kontaktperson på GR:
lena.sjostrand@grkom.se

  Gymnasiedagarna arrangeras av GR Utbildning och hade förra året 122 utställare och 26 352 besökare. Den nya delen Future Skills är ett samarbete mellan GR, Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Näringslivsgruppen och Västra Götalandsregionen. 

  Senast uppdaterad: 2017-07-11 

  Kommunal samverkan — regional styrka

  GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
  GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
  Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

  Twitter
  Facebook
  Youtube
  Rss
  Prenumerera
  LinkedIn
  Göteborgregionens Kommunalaförbund