GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Omvärldsbevakning kring asylsökande och nyanlända barn och unga

GR Utbildning sammanställer kontinuerligt aktuell information inom området asylsökande och nyanlända med fokus på framförallt barn och unga. Bevakningen täcker även in förändringar på utbildningsområdet med anledning av flyktingmottagandet. Läs den senaste sammanställningen här.

Nyanländas lärande

I Göteborgsregionen ställs höga krav på organisationers kompetens i mottagandet av nyanlända. Genom kvalitetsutveckling, processledning och samordning stöttar GR Utbildning skolor och verksamheters arbete med nyanlända. Målet är att ge alla individer rätt förutsättningar för språkutveckling och lärande och för att kunna bli engagerade samhällsmedborgare.

Kvalitetsutveckling av sfi

InVäst

Yrkesutbildning som integration

Nya GRannar

Omvärldsbevakning - asylsökande och nyanlända barn och unga

Skolutveckling

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund