GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Stärkt samverkan, fokus på relationer och andra förebyggande insatser i projektet Plug Innan

Projektet Plug Innan hjälper skolor i det förebyggande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas till elever i årskurs 5-9 och redan nu är arbetet igång i ett femtontal kommuner och skolor runtom i Västra Götaland. Läs mer

Motverka studieavbrott

Fullföljda gymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna för att komma in i arbets- och samhällslivet. Sedan 2011 har GR byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att minska studieavbrott, både i Göteborgsregionen och i resten av landet. Idag har GR Utbildning en nationellt ledande kunskap på området och stöttar skolor och organisationer genom olika projekt och insatser.

Motverka studieavbrott på gymnasiet

Plug In och PlugInnovation

Fullfölja studier GR

Plug Innan - tidiga insatser

Ungas kraft

Yrk In

Samarbeten och samverkanspartners

Skolutveckling

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund