GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Vem kan söka till gymnasiet?

Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.


Sökande i Sverige

Grundskolelev
Alla elever i årskurs 9 som är folkbokförda i och går skola i Göteborgsregionen (GR)* får inloggningsuppgifter till ansökningswebben för att göra sitt gymnasieval.

Om du är folkbokförd i GR men går grundskola utanför regionen kontaktar du oss på Gymnasieantagningen för att få tillgång till inloggningsuppgifter så att du kan göra ditt gymnasieval.
Behöver du använda ansökningsblankett finns det här, Ansökningsblankett – GymnasievaletPDF

Äldre elev
Om du redan går på en gymnasieskola men vill söka om till gymnasiet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du inte går på någon skola kontaktar du oss på Gymnasieantagningen.
Behöver du använda ansökningsblankett finns det här, Ansökningsblankett – GymnasievaletPDF

Nyanländ elev
Du som är nyanländ ska vända dig till din studie- och yrkesvägledare.

Ej folkbokförd i GR
Du som inte är folkbokförd i Göteborgsregionen ska vända dig till studie- och yrkesvägledaren eller antagningskansliet i din hemkommun. Planerar du att flytta till Göteborgsregionen ska du göra en flyttanmälan. 

Till dig som planerar att flytta till Göteborgsregionen
Om du planerar att flytta till Göteborgsregionen* och börja på gymnasieskola ska du ta kontakt med ditt nuvarande antagningskansli. De kommer att ge dig eventuella blanketter och information om hur du ska gå till väga inför flytten. Ditt antagningskansli skickar sedan informationen till oss så att vi kan förbereda oss på att ta emot dig.

Under förutsättning att du är behörig och når upp till antagningspoängen för det program och den skola du söker kan vi reservera undan en plats för dig i avvaktan på att din flytt verkställs och folkbokföringen ändras. För att du ska kunna få en plats innan skolstart behöver du vara folkbokförd inom Göteborgsregionen senast den 1 augusti.
Läs mer här (pdf)PDF
 

 

Sökande från utlandet

Utlandssvensk
Du som befinner dig utomlands, kontaktar oss på Gymnasieantagningen för hjälp med ditt gymnasieval.
För att räknas som utlandssvensk elev ska minst en av vårdnadshavarna vara svensk medborgare. Läs mer härPDF.

Nordiska sökande
Du som är nordisk sökande från Norge, Danmark, Finland eller Island har rätt att söka gymnasieutbildning i Sverige. Kontakta oss på Gymnasieantagningen för hjälp med ditt gymnasieval. Läs mer här.PDF

EU-medborgare
Du som är EU-medborgare och har som avsikt att folkbokföra dig i Sverige kontaktar oss på Gymnasieantagningen för hjälp med ditt gymnasieval. När du väl är folkbokförd i Sverige konkurrerar du på samma villkor som övriga sökande i din hemkommun.

Övriga sökande från utlandet
För att studera i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Information om vilka regler som gäller hittar du på Migrationsverkets webbplats.

 

Kontakt:  Gymnasieantagningen

*De kommuner som ingår i Göteborgsregionen (GR) är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund