GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 88% av eleverna är antagna till vald utbildning

I dag presenterades slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 10 337 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 75 % till sitt förstahandsval... Läs mer.

Gymnasieantagningen

Gymnasieantagningen ansvarar för antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen. Genom samverkansavtal har alla unga som bor här möjlighet att studera på valfri gymnasieskola och gymnasiesärskola i hela regionen.

Gymnasievalet

Vem kan söka till gymnasiet?

Gymnasiesärskolan

För skolpersonal

Teknikprogrammet år 4

Elevuppföljning ELIN & KAA

Antagningsstatistik 
och pressinformation

Kontakt

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund