GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Yrkesutbildningar för vuxna hösten 2018 – ansökan öppen

CNC-tekniker, barnskötare, plåtslagare eller kock? Det är några av de yrkesutbildningar för vuxna som nu går att söka med start i höst. Läs mer

Vuxenutbildningssamverkan

Göteborgsregionens 13 kommuner har sedan 2003 samverkat kring vuxenutbildning för att möjliggöra och vidareutveckla en regional satsning på tillväxtskapande yrkesutbildningar. En samverkan som möjliggör en optimering av de kommunala resurser som erbjuds och som ger kommunernas innevånare ett bredare utbud av yrkesutbildningar att ta del av. Genom nätverkande ges möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte.

Vuxenutbildning

Yrkesutbildning för vuxna

Integration

Samverkan med arbetsmarknaden

Kvalitetsarbete & uppföljningar

Aktuellt och historik

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund