GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


GR Skola Arbetsliv

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Tjänstledig

Johanna Redelius
031-335 50 36

Utvecklingsledare

Jennie Bubach
031-335 51 71

Projektledare

Andréa Kihl
031-335 54 05

Projektassistent

Wictoria Kovats
031-335 51 05

Projektledare

Angela Lindqvist
031-335 50 42

Tjänstledig

Projektledare

Lena Sjöstrand
031-335 50 14

Projektledare

Helene Stensson
031-335 50 87

Projektledare


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund