GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Film från GR Multimediastudion


Gymnasiedagarna och Future Skills

Gymnasiedagarna och Future Skills 2017 slog rekord med 31 000 besök under tre dagar. Omkring 400 personer besökte regionens största föräldramöte inför gymnasievalet. I oktober 2018 är det dags igen.

Förutom de flesta utbildningsanordnarna i regionen fanns här även representanter för skolor med riksintag, oberoende studie- och yrkesvägledare och språkguider. Allt för att hjälpa ungdomarna att göra välgrundade studieval.

Future Skills

På Future Skills ges regionens arbetsliv en unik möjlighet att möta unga personer som står inför sina framtida studie- och yrkesval. Tanken är att genom en mängd olika prova på-ytor ge ungdomarna ett tillfälle att upptäcka nya yrken, få kunskap om olika branscher och prata om vilka kompetenser som krävs på en framtida arbetsmarknad. Läs mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Gymnasiedagarna 4:e dagen

Gymnasiedagarna 4:e dagen är en mässa för elever som ska söka till gymnasiesärskolan. Syftet är att eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare under en kväll ska kunna möta de skolor och program som de är intresserade av, i en lugnare miljö än på den stora mässan. Läs mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktpersoner på GR:
Gymnasiedagarna: Wictoria Kovats
Future Skills: Lena Sjöstrand

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund