GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Behöver er skola stöd i arbetet med prao?

Från och med juli 2018 är prao obligatoriskt i grundskolan. Behöver er skola stöd för att komma igång? GR Utbildning har lång erfarenhet och bred kompetens kring frågan och samordnar i dagsläget prao åt 120 grundskolor i Göteborgsregionen. Nu erbjuds även processtöd i arbetet.

GR Skola Arbetsliv

GR Skola Arbetsliv verkar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen. Vi hjälper och stöttar våra kommuner och skolor men även branscher och företag att skapa och kvalitetssäkra samverkansaktiviteter och utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv samverkar.

Utmärkelsen

Studie- och yrkesvägledning

Branschsamverkan och college

Prao – processtöd till skolpersonal

Entreprenörskap i skolan

Gymnasiedagarna & Future Skills

Projekt/på gång

Samarbetspartners

Mötesplatser

Pedagogiskt centrum

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund