GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Läromedelsbeställning

Alla kommunala skolor i Göteborgsregionen samt flertalet av de fristående sambeställer sina läromedel genom GR Utbildning. Genom vår regionala samordning sparar skolorna tid, pengar och miljö. Kommuner som använder Proceedo/Winst kan göra sina beställningar via detta system.

Beställ Läromedel
Se strömmande Film & Media

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund