GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Lärmiljö

Nu förstärker vi arbetet med lärmiljö och digitalisering och erbjuder alltifrån korta inspirationspass till längre processtöd för förskola och skola.

Hur kan ni tillsammans med förskolans yngre utforskare arbeta med media- och informationskunnighet (MIK) och hur ser progressionen ut genom hela grundskolan? Hur kan ni skapa samarbete mellan förskola och skola genom virtuella möten? Och vad behöver vi rusta våra tonåringar med när det handlar om integritet på nätet?

Vi arbetar processinriktat med digitalisering där utforskande, kreativitet och det gränsöverskridande arbetet mellan olika miljöer, redskap och material och förhållningssätt är i fokus.


Våra fokusområden är:


Kontakt:
Malin Johansson
Henrik Krantz

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund