GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Foto: Ur filmen Vi lär oss om luftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Film och media

GR Läromedel distribuerar strömmande film- och ljudmedia till skolor i Göteborgsregionens kommuner, Varberg och Falkenberg. Detta sker via film- och mediatjänsten GR-SLI. Allt material från GR Läromedel har institutionella visningsrättigheter.

Se strömmande Film & Media
Beställ Läromedel

Skolpersonal
All personal i Göteborgsregionens, Varbergs och Falkenbergs kommunala skolor kan skapa ett konto hos GR Läromedel för att använda strömmande media i undervisningen. Kontakta GR Läromedel om du arbetar på en fristående skola utan avtal.


Elevkonto
Alla elever som går i en kommunal skola inom Göteborgsregionen, Varberg och Falkenbergs kan skapa ett eget konto för att kunna se på strömmande film via GR Läromedel. Eleven ansöker själv om kontot genom att följa instruktionerna nedan. Alla elevkonton måste godkännas av en lärare på skolan.


Information och andra erbjudanden


Upphovsrätt
För att kunna visa film och annan media i klassrummet måste du ha upphovsmannens tillstånd. Allt material från GR Utbildning Läromedel är försett med de institutionella visningsrättigheter som krävs för visning i skolan.

Kontakt: GR Läromedel

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund