GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Programmering

Från och med den 1 juli 2018 ska programmering vara ett tydligt inslag i flera ämnen i grundskolan, framförallt i teknik och matematik. Vi erbjuder kompetensutveckling och inspiration kring hur ni kan utveckla arbetet med programmering – från förskola till skola.

I läroplanerna finns programmering med som en viktig del i elevernas utveckling av digital kompetens. Enligt Skolverket ska programmering ses i ett vidare perspektiv såsom kreativt skapande och att skriva kod, vilket också har stora likheter med problemlösning, styrning och reglering, simulering samt demokratiska dimensioner.

GR Utbildning lyssnar in er förförståelse kring den fysiska och virtuella lärmiljön och bygger tillsammans broar genom förhållningssätt, gemensamma reflektioner, öppna frågeställningar och vad programmering kan innebära. Tillsammans finner vi nya vägar och möjligheter inom programmering och där analoga och digitala verktyg blir till stöd i lärprocesserna.

Kontakt:  Malin Johansson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund