GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Makerkultur

Makerkulturen förenar traditionella konsthantverk med modern teknologi och där skapande verksamhet samspelar med barn och elevers inflytande, delaktighet, nytänkande idéer och innovationer. GR Läromedel ser också att makerkulturen går hand i hand med entreprenöriellt lärande.

Vi erbjuder kompetensutveckling och inspiration kring hur ni kan utveckla arbetet med skapande verksamhet och IT för förskola–skola. Vi inspirerar och stöttar er verksamhet mot en makerkultur med skapande- och lärprocesser. Redan befintliga verktyg, material och redskap kan bli till nya innovationer och kreativa idéer. Både digitala och analoga verktyg används inom utforskande- och lärprocesserna.

Allt arbete utgår ifrån barnens och elevernas inflytande och delaktighet. Syftet är att kunna skapa på gruppnivå, men också att känna tillit till sin egen förmåga och öka sin självkänsla och uppfinnarglädje. Vi vet att lärprocesserna och vägen dit är viktigare än en färdig slutprodukt.

Kontakt: Malin Johansson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund