GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Vill du utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap? Ny som chef – Utvecklande ledarskap vänder sig till dig som har en ledarroll, är ny i uppdraget som chef eller har varit chef i upp till tre år.

Om programmet
Målet med programmet är att du ska utveckla ditt personliga ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. För att kunna leda andra är det viktigt att kunna leda sig själv, för att därefter kunna leda verksamhet.

En viktig del i programmet är att bidra till erfarenhetsutbyte över sektors- och kommungränserna. Utgångspunkten är att ett utvecklande ledarskap leder till såväl organisatoriskt goda resultat som till god individuell utveckling. Arbetet utgår alltid från dina behov och förutsättningar med syftet att ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen. Innehållet i programmet tar avstamp i bland annat Susan Wheelans teori om effektiva team och försvarshögskolans modell för Utvecklande ledarskap (UL).

Nästa program startar 27 augusti 2018.
Sista anmälningsdag 25 maj 2018.


Kontaktperson på GR: Eva-Lena Johannesson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund