GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Framtidens Ledare

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Tjänstledig

Malin Larsson
031-335 50 86

Projekt- och processledare
Malin har en bakgrund som KBT-inriktad beteendevetare med lång och bred erfarenhet av utvecklingsinsatser på organisations- verksamhets- , ledningsgrupps- arbetsgrupps och individnivå. Malin är genuint intresserad av människor och människors utveckling och brinner för att skapa delaktighet genom att kommunicera tydligt och transparent i linje med gruppens behov och målsättning. Malin har ett starkt engagemang i allt hon gör och framför allt att skapa verklig förändring och långsiktiga effekter.


Christian Sandblom
031-335 50 06

Projekt- och processledare
Christian är statsvetare i grunden, men arbetar sedan mer än tio år som konsult inom organisationsutveckling och ledarskap på alla nivåer. Framför allt arbetar han med längre processer där hela eller flera delar av en organisation är involverad i insatsen. Bland specialiteterna finns Utvecklande ledarskap och ledningsgruppsutveckling och fokus är alltid inställt på faktisk och konkret utveckling i linje med uttalade syften och mål.

Projekt och processledare
Ann-Katrine har en bakgrund inom socialt behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer. Inom detta område arbetade hon också som chef i drygt 10 år. Sedan 2005 har hon arbetat med organisations- och ledarutveckling i både privat och offentlig sektor på alla nivåer. Med fokus på ledarskap och samverkan arbetar hon idag på GR/Framtidens Ledare med utvecklingsprocesser på individ, grupp- och organisationsnivå.

Susanna Rolstad
031-335 50 89

Projekt- och processledare
Susanna är leg. psykolog. Med utgångspunkt i organisationspsykologi, och med fokus på samspelet mellan individ och organisation, arbetar hon med facilitering av utvecklingsprocesser i grupper, ledningsgrupper och organisationer. Hon har särskilt fokus på utveckling av samarbete över organisatoriska och professionella gränser. Susanna har en bakgrund som konsult inom företagshälsa, där hon arbetat med offentliga och privata organisationer i uppdrag som rört utveckling av arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap.
 

Projekt- och processledare
med särskilt fokus på individ-, grupp-
och ledarutveckling

Christina Täng
0736-84 18 09

Projekt- och processledare
med särskilt fokus på individ-, grupp-
och ledarutveckling

Kristina Göthberg
0733-97 69 00

Projektledare
inom Framtidens Ledare

Niklas Svensson
031-335 50 27

Projektledare
med särskilt fokus på ledarskap,
lärande och digitalisering.

Andréa Kihl
031-335 54 05

Projektassistent
med fokus på elevinsatser, skolutveckling, kartläggning och koordineringsuppdrag inom Framtidens Ledare.


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund