GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Jag vill bli chef!?

Tycker du att chefsskap och ledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig? Orienteringsprogrammet Jag vill bli chef!? vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare.


Om programmet
I utbildningen får du möjlighet att tillsammans med andra utveckla din ledarskapsförmåga samt få förståelse för chefskapets möjligheter och villkor i förhållande till områden som är centrala i chefsuppdraget. Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en chefstjänst. Programmets mål i ett längre perspektiv är även att bidra till regionens ledarförsörjning.

Nästa utbildningsomgång startar 24 januari 2018.
Sista anmälningsdag 24 januari 2018.


Kontaktperson på GR:  Susanna Rolstad

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund