Du är här:


Utbildning

Göteborgsregionens avdelning för utbildning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela styrkedjan–från barn och unga till kommunchefer och politiker. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande som i GR:s 13 medlemskommuner. Det involverar 240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1500 skolledare och 1300 skolor.

Om oss

Utbildningar och mötesplatser

Utbildningssamverkan – nätverk

Läromedel

Skolutveckling

Vuxenutbildningssamverkan

Gymnasieantagningen

Praktikplatsen.se

Framtidens ledare

Skola-arbetsliv

Motverka studieavbrott

Digitalisering

Nyanländas lärande

Multimediastudion

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund