GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Projektet Future Classroom Lab Regio avslutas i Italien

Den 11 till 12 april anordnades slutkonferensen för deltagare i EU-projektet Future Classroom Lab Regio i Trento i Italien. I och med detta avslutas projektet, som syftat till att stärka samarbetet mellan beslutsfattare för att utveckla och genomföra IKT-strategier för skolor.

Under konferensen presenteras de rekommendationer till beslutsfattare och skolledare som projektets deltagare arbetat fram. Rekommendationerna fokuserar på frågor såsom hur vi kan arbeta med digitaliseringen av skolan bortom läroboken, lärare och skolledares fortbildning inom digitalisering och hur vi får innovation att hända i skolan.

Utöver region Trento deltar även de andra två regionerna Katalonien och GR samt brysselbaserade European Schoolnet under slutkonferensen.

Läs mer om projektet här: http://www.grkom.se/fcllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eller på projektets officiella webbplats: http://fcl.eun.org/fcl-regiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR:  Rasmus Jonsson

Senast uppdaterad: 2018-04-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund