GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

EU-projektledarutbildning

GR har genomfört ytterligare en omgång av utbildningen EU-projektledning, en utbildning som är ett resultat av EU-samverkan i Göteborgsregionen men som även attraherat deltagare utanför regionen. Inför diplomutdelning kunde det bland kursdeltagarna konstateras att mycket lärande har skett och samverkan är nyckel för utvecklingsarbete.

Kursen genomfördes som en processledningskurs vid fyra tillfällen under en månad. Under utbildningen delades även praktiska exempel av EU-projektledningsarbete i Göteborgsregionen. Utbildningen hölls av Ellinor Wallin.

Se inbjudan till 2017 års utbildning här.PDF

Är du intresserad av att delta i utbildningen 2018? Kontakta Björn Wallermark

Senast uppdaterad: 2017-04-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund