HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Göteborgsregionens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur arbetar Göteborgsregionen (GR) rent praktiskt och vad kan GR göra?

  1. Läs mer

Göteborgsregionens uppdrag i hälso- och sjukvårdsfrågor

Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2016 att Göteborgsregionen (GR) har möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

  1. Läs utredningen om GR:s uppdrag på områdetPDF

Vårdsamverkan i Västra Götaland

En ny webbplats med information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.

AKTUELLT

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ny lagstiftning som ersatte betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Västra Götaland har en tillfällig överenskommelse som gäller från 1/1 till 24/9-18. Ett förslag på regional överenskommelse med ekonomisk modell är ute på remiss i kommunerna under mars-april 2018. Därefter påbörjas en ny beslutsprocess hos kommunerna samt i VGR.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2017.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022
Förslag till länsgemensam handlingsplan är nu ute för beslut hos kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
Samarbetsavtal som ska börja gälla 2018-05-01 är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Mobil närvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i maj 2016 att Mobil närvård ska införas i hela Västra Götaland med målsättningen att öka tillgången till hembesök av läkare för de mest sjuka äldre.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
De nya Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom finns på Socialstyrelsens hemsida. För att underlätta samverkan kring gemensamma rekommendationer för båda huvudmännen beslutas om en länsgemensam vägledning under våren 2018.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Framtidens vårdinformationsmiljö
Fram till sommaren 2018 arbetar Västra Götalandsregionen med upphandling av ett nytt kärnsystem för hälso- och sjukvården. Alla 49 kommuner har tecknat en option för SAMSA/SIP.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

God och nära vård
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård: SOU 2017:53. Utredningen tar ställning till förslagen från betänkandet Effektiv vård.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurs & konferens

Göteborgsregionen (GR) erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Kontaktperson på GR

Maria Ljung

031-335 51 73

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund