GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesplats IFO: dags att anmäla dig om du vill medverka och presentera ditt arbete!

Mötesplats IFO 2018

Mötesplats IFO är till för medarbetare och chefer inom individ- och familjeom­sorg. Det är också vi som står för innehållet och dagen! Syftet är att:

  • Lära av varandra
  • Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
  • Stärka yrkesrollen

Se detta som en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra! Du kan välja att presentera ditt arbete i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gräns­er! Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium/workshop en utbildningsdag i presentationsteknik!


Viktiga datum

  • Mötesplats IFO äger rum den 8 november 2018
  • Vill du medverka och presentera något? Sista anmälningsdag: 11 maj 2018.

 Dokumentation från Mötesplats IFO 2017

Här kan du ta del av en samlad dokumentation från dagen och föreläsarnas presentationer.


 Dokumentation från Mötesplats IFO 2016

 Dokumentation från Mötesplats IFO 2015

Dokumentation från Mötesplats IFO 2014

  1. En dokumentation från dagen samt föreläsarnas presentationer finns här.

Dokumentation från Mötesplats IFO 2013

Dokumentation från Mötesplats IFO 2012

Kontaktpersoner på GR

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Susanne Ericsson
031-335 51 31

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund