GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Palliativ vård och omsorg

palliativ vard

God, jämlik palliativ vård och omsorg om personer som befinner sig i livets slutskede. Det är målsättningen med det arbete som GR bedriver genom att på olika sätt stötta medlemskommunernas utvecklingsarbete. Seminarier, workshops och konferenser har genomförts. Hör gärna av dig med tankar och idéer om hur vi ytterligare kan förstärka arbetet inom området! 

Att få leva tills man dör – studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre

I livets slutskede vårdas äldre i hög utsträckning i den allmänna palliativa vården, av undersköterskor i kommunens äldreomsorg. Detta ställer krav på kunskap och kompetens, inte minst när det gäller att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov hos döende äldre utifrån ett palliativt förhållningssätt.

Utbildning palliativ vård och omsorg

Utbildningsmaterialet riktar sig till undersköterskor och annan omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen som vill fördjupa sina kunskaper om palliativ vård och omsorg om svårt sjuka och döende äldre.

Boken är främst tänkt att användas i studiecirklar och som stöd för verksamhetsutveckling. Boken utgår från centrala teman i den palliativa vårdfilosofin, så som symtomlindring, stöd till närstående, teamarbete och kommunikation. FoU i Väst/GR har i samarbete med Palliativt centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, ansvarat för att ta fram studiematerialet.

Obs! Boken är slutsåld men den finns att ladda ner kostnadsfritt nedan.

Ladda ner

 

Svenska Palliativregistret – Nätverk

GR-kommunerna deltar sedan 2012 i ett nätverk kring Svenska Palliativregistretlänk till annan webbplats som syftar till att förbättra vård i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Nätverket är till för personer i medlemskommunerna som har ett övergripande ansvar för införandet och användandet av Svenska Palliativregistret. Syftet är att bidra till regionalt lärande genom möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupning. Frågorna som behandlas utgår från deltagarnas frågeställningar och behov. ”Goda exempel” och experter/forskare bjuds också in för dialog kring uppkomna frågeställningar.

Kontaktpersoner på GR

Sara Nordenhielm
031-335 51 90
0734-34 50 01

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund