Du är här:

Samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Göteborgsregionen (GR) är värd för två samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning
socionomer

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.


Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA)
GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet om den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA).

Kontaktperson på GR: Maria Ljung


Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Elisabeth Beijer
031-335 51 94

 

Maria Ljung
031-335 51 73

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund