GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kunskapsstöd: Kartläggning av socialtjänstens behov av kunskapsstöd

FoU i Väst/GR och FoU Socialtjänst vid Fyrbodals kommunalförbund kartlägger tillsammans hur behov av kunskapsstöd inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården identifieras idag. Kartläggningen genomförs på uppdrag av Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S.

Kartläggningen ska utgöra ett underlag som kan ligga till grund för att ta fram en arbetsform för NSK-S långsiktiga och systematiska arbete med att ta reda på socialtjänstens behov av kunskapsstöd.

Resultatet kommer att publiceras i en rapport under senvåren 2018.


Kontakt

FoU i Väst: Theresa Larsen
FoU Socialtjänst vid Fyrbodals kommunalförbund: Maria Klamas

Kontaktperson på GR

Theresa Larsen
031-335 51 99

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund