GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Om Arbetsmarknad och social välfärd

Arbetsmarknad och social välfärd är medlemskommunernas gemensamma kompetensresurs inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet.

Vi stödjer GR-kommunerna bland annat genom att:

 • bedriva omvärlds- och intressebevakning kring exempelvis EU-arbete, ny lagstiftning, regelverk och riktlinjer
 • verka för att statliga satsningar utformas efter lokala förutsättningar
 • tillhandahålla en nätverksarena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • bedriva forskningsstött utvecklingsarbete (läs mer om FoU i Väst nedan)
 • vara stöd och resurs i ansökningar
 • driva kunskaps-, utvecklings-, forsknings- och implementeringsprojekt
 • vara resurs för FoU-cirklar, utvärderingar och följeforskning
 • bedriva kompetensutveckling
 • genomföra konferenser, seminarier och mötesplatsarrangemang
 • stödja valideringsarbetet så att erfarenhetsmässigt förvärvade kunskaper synliggörs (läs mer om Validering Väst nedan)


FoU i Väst
FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik. Vi stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel.

Kurs & konferens
GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt hälso- och sjukvård. Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

 1. Läs mer

Validering Väst
Validering Väst är en stödstruktur för validering. Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas, identifieras och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att en individ får papper på sin kompetens i form av ett intyg.

Kontaktperson på GR

Ulrica Furby
Tf. avdelningschef
Arbetsmarknad och social välfärd
031-335 50 25
0766-45 33 13

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund