GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ytterligare 38 gode män för ensamkommande flyktingbarn

Under våren har totalt 78 personer gått utbildningen hos oss på GR.

Tack för ert engagemang!

GR planerar eventuellt en ny utbildning i höst.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2016-05-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund