GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Yrkesambassadörer i GR

GR driver sedan ett par år tillbaka ett projekt med yrkesambassadörer från alla medlemskommuner. Målsättningen med projektet är att etablera arenor som ger Göteborgsregionens kommuner möjlighet att föra dialog med studenter på högskola och universitet. Dialogen ska syfta till att presentera kommunen som arbetsgivare och öka möjligheterna för unga akademiker att göra medvetna val om sitt framtida yrkesliv.

Ambassadörerna Sofia Björking, Alingsås och Amanda Staf, Kungälv.

Det är GRs personalchefsnätverk som har tagit initiativ till projektet, och det har nyligen varit en utvärderingsträff med årets ambassadörer och representanter från kommunernas personalavdelningar.

- Vi vill att alla studenter blir medvetna om hur intressant det är att arbeta i den kommunala sektorn. Därför tar alla 13 kommuner i GR ett gemensamt ansvar för att möta studenter från 23 olika utbildningsinriktningar i olika typer av kommunikationsforum, säger Roland Ödh, personalchef Alingsås kommun.

En av alla aktivitetet som har genomförts under våren är en gemensam studiedag i Lerum och Alingsås för byggprogrammet vid Borås högskola. Första halvan av dagen var i Alingsås med passivhusteknik som huvudtema, där alla medverkande föreläsare från kommunala projekt belyste studenternas möjliga roll i deras verksamhet. Resten av dagen var i Lerum med byggplaneringsprocessen i centrum. Bland föreläsarna fanns bygglovshandläggare, planarkitekter, byggledare, trafikingenjörer och kommunalrådet.

- Utvärderingen efteråt visar en ökad medvetenhet om den kommunala arbetsmarknaden och en positiv inställning till att någon gång i livet arbeta i en kommun, säger Roland Ödh.

Amanda Staf, mark- och exploateringsingenjör, Kungälvs kommun, är en av yrkesambassadörerna i projektet.

- I Kungälv är vi flera yrkesambassadörer som regelbundet visar upp oss på mässor och event, och nu också på vår egen introduktionskurs för nyanställda. Vi ser att antalet ansökningar till Kungälvs kommun, främst inom ingenjörsyrket som är ett av de yrken vi satsat extra på, har ökat de senaste åren. Vi har också blivit nominerade till årets Employer branding-kommun 2015, säger hon.

Kontaktperson på GR:Björn Wallermark

Senast uppdaterad: 2015-06-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund