GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Women and alcohol in Gothenburg

Varmt välkommen till en dag med fokus på orsaker och kopplingar till riskbruk och missbruk av alkohol men också vad bruket av alkohol får för konsekvenser senare i livet.

WAG-projektet startade 1986 och har i 30 år bidragit till att få kunskap om kvinnors alkoholkonsumtion i sitt sociala sammanhang och dess koppling till hälsa. Detta firas genom en heldagskonferens med intressanta föreläsningar om nya resultat från pågående studier i WAG-projektet.

PROGRAM

08.30 Registrering och kaffe

09.15 Välkomna
Robert Kaskas, moderator för dagen

09.30 Alkohol en genushistoria!? 30 år med kvinnor och alkohol i Göteborg
Gunnel Hensing och Fredrik Spak

10.15 Paus

10.45 Kvinnors psykiska hälsa
– mönster och utveckling över tid?
Solveig Lövestad

- ger riskbruk av alkohol i unga år framtida psykiska problem?
Hildur Gunnarsdottir

12.00 Gemensam lunch

13.30 Trender i alkoholbruk och riskbruk
Junmei Miao Jonasson

13.55 Alkohol och unga kvinnors sexuella hälsa
Malin Hansson
14.15 Paus

14.45 60 år av svensk dryckeshistoria
Jenny Damberg och Lisa Wiklund, författare till boken "Som hon drack"

15.45 Men framtiden då? - avslutning
Robert Kaskas

Konferensen anordnas av WAG-projektet och Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.

  1. InbjudanPDF

Senast uppdaterad: 2016-09-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund