GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Webbutbildningen SIP – hur enkelt kan det bli?

Nu lanseras en webbutbildning om samordnad individuell plan (SIP).

Möter du patienter eller brukare med behov av insatser från både socialtjänst samt hälso- och sjukvård i ditt dagliga arbete? Är du områdeschef eller verksamhetschef inom omsorg och hälsa i din kommun eller hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen? Då är webbutbildningen SIP något för dig och dina kollegor.

Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra och kan göras i grupp eller enskilt.


Vadå SIP?

Enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen ska en samordnad individuell plan, SIP, upprättas om en patient eller brukare har behov av insatser från både socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Genom att upprätta en SIP och hålla i ett SIP-möte får samtliga parter en överblick över de insatser som behöver samordnas och vem som ansvarar för vad. SIP är ett samverkansverktyg som underlättar för både er i verksamheterna och den enskilde.


Riktlinje + webbutbildning = sant

En länsgemensam riktlinje finns framtagen för arbetet med SIP i både kommun och region i Västra Götaland tillsammans med blanketter, utbildningsmaterial samt patient- och brukarinformation. Nu tas ytterligare ett steg i implementeringen av SIP i Västra Götaland då webbutbildningen SIP lanseras.

Webbutbildningen finns på någon av följande länkar: 

Senast uppdaterad: 2015-12-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund