GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Webbnytt om ensamkommande barn och unga

Se SKL:s nationella webbsändning om ensamkommande barn och unga, där Sandra Goll-Rasmussen Nielsen berättar om Hitta rätt.

Illustration från webbutbildningen Hitta rätt.

Webbsändningen är från den 9 december och handlar om situationen för ensamkommande barn och unga i landet samt handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården. Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, projektledare GR, var inbjuden för att prata om Hitta rätt och den webbutbildning som lanseras i januari 2016.

Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar. I januari 2016 lanseras en webbutbildning för boendepersonal och socialsekreterare som innehåller information om vad Hitta rätt är och hur du kan arbeta med det tillsammans med ungdomarna. Den innehåller även en fördjupande del om hur du kan utbilda dina kollegor i Hitta rätt så att ni får ett gemensamt arbetssätt.

Kontaktperson på GR: Sandra Goll-Rasmussen-Nielsen

Senast uppdaterad: 2017-04-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund