GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vinnova har beviljat medel för att stimulera till en förbättrings- och innovationskultur inom vård och omsorg

GR har tillsammans med 11 medlemskommuner fått 400 000 kronor för att undersöka förutsättningarna för att etablera en idésluss för kommunanställda, brukare, anhöriga, företag samt forsknings- och utbildningsaktörer.

Projektmedlen ska användas för att undersöka förutsättningarna för att etablera en idésluss – Välfärdsslussen – som är tänkt att stimulera till en förbättrings- och innovationskultur inom kommunal vård och omsorg.


Välfärdsslussen – en kreativ mötesplats

Välfärdsslussen ska vara en kreativ mötesplats där kommunanställda tillsammans med brukare, anhöriga, företag samt forsknings- och utbildningsaktörer hittar värdeskapande lösningar inom boendemiljö, tillgänglighet och välfärdsteknologi så att äldre och funktionsnedsatta kan leva självständiga och trygga liv.

Välfärdsslussen ska uppnå detta genom att:

1. Identifiera, fånga upp och precisera problem, utmaningar och förbättringsområden för den kommunala vården och omsorgen.

2. Sätta samman team med parter som har olika kompetenser att kunna bidra med kreativa lösningar på respektive problemställning.

3. Facilitera en konstruktiv idéutveckling hos teamen genom processer anpassade till problemställningens art och teamens behov.

Välfärdsslussen ska bidra till ett nytt sätt att arbeta med förbättringsfrågor i kommunal vård och omsorg där personalens delaktighet och engagemang står i fokus. Många gånger finns redan lösningar på ett problem men de används inte. I andra fall krävs att man tillsammans utvecklar en ny process, tjänst eller produkt. Det kan då innebära att personal själva blir entreprenörer, men också att entreprenörer kan utveckla och förädla idéerna vidare.

Förstudien kommer att pågå under november 2015 – augusti 2016. Välfärdsslussen är en del i den pågående förstudien av att etablera innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub som genomförs av GR tillsammans med 11 medlemskommuner, akademi, science parks, fastighetsförtetag och pensionärsorganisationer.


Utlysning från Vinnova

Läs mer om utlysningen ”Idéslussar i kommuner förstudie 2015” och vilka projekt som beviljats medel på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2017-05-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund