GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Villkor, värderingar och vägval – om ungas situation och strategiskt arbete i ungdomsfrågor

Välkommen till en konferens som tar sin utgångspunkt i den så kallade Lupp-undersökningen bland högstadie- och gymnasieelever. Boka in den 6 maj i kalendern redan nu!

Sex kommuner i Göteborgsregionen – Ale, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Tjörn – har under hösten 2013 genomfört den så kallade Lupp-undersökningen bland sina högstadie- och gymnasieelever.

Luppundersökningen är ett nationellt enkätverktyg som Ungdomsstyrelsen erbjuder landets stadsdelar, kommuner och regioner för att följa upp den lokala ungdomspolitiken.

Undersökningen har genomförts i samarbete med GR (FoU i Väst), som har gett kommunerna stöd i planering, genomförande och analys. GR ansvarar för framtagandet av sex lokala rapporter samt en regional analys av mönster och skillnader i regionen.

Underlag för dialog
Resultaten är ett viktigt underlag för dialog med såväl ungdomarna själva som olika berörda verksamheter. Undersökningen bidrar på flera sätt till inspiration och strategisk planering i det lokala utvecklingsarbetet. På konferensen den 6 maj 2014 presenteras flera exempel på hur!

Målgrupp
Konferensen vänder sig till politiker, förvaltningschefer, chefstjänstemän, medarbetare inom berörda grupper samt representanter från olika ungdomsforum. Konferensen vänder sig främst till de sex kommuner som genomfört undersökningen – Ale, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Tjörn. I mån av plats kan övriga medlemskommuner delta.

Senast uppdaterad: 2014-01-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund