GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Villkor, värderingar och vägval – om ungas situation och strategiskt arbete i ungdomsfrågor

Välkommen till en konferens om den så kallade Lupp-undersökningen bland högstadie- och gymnasieelever.

Sex kommuner i Göteborgsregionen – Ale, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Tjörn – har under hösten 2013 genomfört den så kallade Lupp-undersökningen bland sina högstadie- och gymnasieelever.

Lupp är ett nationellt enkätverktyg som Ungdomsstyrelsen erbjuder.

Resultaten är ett viktigt underlag för dialog med såväl ungdomar som olika berörda verksamheter. Undersökningen bidrar på flera sätt till inspiration och strategisk planering i det lokala utvecklingsarbetet.

Konferensen vänder sig främst till de sex kommuner som genomfört undersökningen. I mån av plats är övriga deltagare välkomna.

Senast uppdaterad: 2014-03-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund