GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vill du medverka som föredragshållare på en nordisk konferens i Göteborg?

Vi söker dig som är praktiskt verksam, beslutsfattare eller forskare inom äldreområdet. Sista dag att lämma in abstracts är den 15 januari!

Den 25-28 maj 2014 möts forskare, personal, chefer och beslutsfattare i Göteborg på den 22:a nordiska konferensen om gerontologi.


Medverka på konferensen!

En nyhet för i år är att konferensen innehåller en FoU-dag, som vänder sig till dig som vill sprida och ta del av kunskaper om forsknings- och/eller utvecklingsprojekt som bedrivs i anslutning till praktisk/klinisk verksamhet.

FoU-dagen kommer att ha följande teman:

 • Anhöriga till äldre/anhörigstöd
 • Metodutveckling inom äldreomsorgen
 • Bemötande, delaktighet och inflytande
 • Boende för äldre, tillgänglighet
 • Etnicitet, identitet, kön och åldrande
 • Förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter
 • Konst och kultur i äldreomsorgen
 • Mat och måltid
 • Palliativ vård och omsorg
 • Rehabilitering
 • Samverkan och organisering utifrån äldres behov
 • Teknikstöd/innovationer
 • Vård och omsorg i hemmet/hemmet som arbetsplats
 • Äldres hälsa och välbefinnande
 • Äldres läkemedelsbehandling

Nu söker vi dig som är praktiskt verksam, beslutsfattare eller forskare och som vill medverka på FoU-dagen. Det är möjligt att vara med på ett seminarium, en workshop eller med en poster. Seminarierna kommer att organiseras utifrån teman. En workshop innehåller en kort presentation av olika studiers resultat inom ramen för en grupp, varefter en diskussion följer. Du kan även föreslå något annat sätt att presentera dina resultat. Vi ser gärna att forskare och praktiker presenterar tillsammans.

Mer information om hur du gör för att skicka in ditt bidrag till konferensen hittar du här.


Språk

Under FoU-dagen kommunicerar vi på svenska, norska eller danska. På konferensen i övrigt är det engelska som gäller.


Datum

Konferensen äger rum den 25-28 maj 2014. FoU-dagen är den 27 maj. Det går bra att delta på hela konferensen eller enbart på FoU-dagen. Sista dag för inlämning av abstract är den 15 januari 2014.


Kostnad

Avgiften för medverkande och deltagare på FoU-dagen är 1 500 kr exkl moms.Frågor

FoU i Väst/GR ansvarar för att planera och organisera FoU-dagen. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Leena Odebo.


Publicerad 2014-01-09

Senast uppdaterad: 2016-03-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund